Zimbra

Web Client
 

Terma Perkhidmatan Emel

Perkhidmatan emel disediakan kepada semua pengguna adalah tertakluk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil 1/2003 dan Dasar Keselamatan ICT Parlimen Malaysia. Sehubungan dengan itu, semua pengguna adalah tertakluk kepada terma-terma perkhidmatan tersebut yang boleh dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa tanpa notis kepada pengguna.